Deze pagina is voor het laatst aangepast op 15-12-2018.

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van annemarievannoort.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Annemarie van Noort | Keramiek. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Annemarie van Noort | Keramiek is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken voor commerciƫle doeleinden. Het intellectueel eigendom berust bij Annemarie van Noort | Keramiek.

Annemarie van Noort | Keramiek streeft naar een zo actueel mogelijke website. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de informatie van of de inhoud op deze website.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Annemarie van Noort | Keramiek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor informatie op websites waarnaar wij verwijzen via hyperlinks.

WIJZIGINGEN

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie op deze pagina.